Fresno State's Vintage Day 2018

Fresno State Vintage Days #GoDogs #FresnoState @fresno_state

A post shared by Fresno State Staff (@fresnostatestaff) on

About this Post

Fresno State's Vintage Day 2018